מדיניות משלוחים והחזרות

מדיניות משלוחים

 1. המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שחברת ההובלות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל ובישובים מסויימים מעבר לקו הירוק, כפי שיתואם ביננו לבין חברת ההובלה שלנו. היה ואין אנו מבצעים משלוח לכתובתך, עליך לשלוח מובילים מטעמך על מנת לטול את המוצרים מחנותנו או לסכם עימנו על מקום אספקה מקורב אחר שממנו תטול את המוצרים בעצמך.
 1. מועדי אספקת המוצר, אם לא צויין אחרת באתר הם תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור העיסקה על ידנו ועל ידי ספק שירותי האשראי שלך, ולאחר שבידנו מלוא הפרטים הנדרשים לשם משלוח, וכתובתך היא באזורי המשלוח שלנו וסוכמו כל הפרטים הנדרשים לצרכי ביצוע המשלוח. לצורך מניית הימים הזמנה שאושרה אחרי השעה 14:00 תחשב כאילו נקלטה ביום שלמחרת.
 1. זמני אספקת המוצרים שמצוינים באתר מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי שביתה של הגופים המובילים או ימי מלחמה, ימי הגבלות תנועה מחמת בריאות הציבור או כל סיבה אחרת, עימות בטחוני, אסון או כל משבר או אירוע שאינו בשליטתנו.
 1. הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים. אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.
 1. ככל שההובלה לביתך כרוכה בנשיאה של המוצרים במדרגות או מחייבת פירוק המוצר או הובלה חריגה המחייבת מכשור, או מעבר בדרכים לא סלולות, תדרש תוספת תשלום במחיר המשלוח. סרוב לביצוע תשלום זה יהווה עילה מספקת מבחינתנו לשם ביטול העיסקה עימך.
 1. אם המשלוח בוצע באיחור מהמועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, מטעמים המצויים באשמתנו בלבד, אזי תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע. כל איחור אחר מהנקוב לעיל יחשב כמוסכם בין הצדדים.
 1. אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.
 1. הנך רשאי לאסוף בעצמך את המוצר הנרכש ממחסנינו בתיאום מראש, ובמקרה כזה לא תהיה מחויב בתוספת דמי משלוח, אולם ככל שמחיר המוצר כולל משלוח, לא תזכה במקרה זה לכל הפחתה במחיר. יובהר, כי אם המוצר נמסר למשלוח, יחוייב הלקוח במלוא דמי המשלוח.

מדיניות ביטול עיסקות

 1. לקוח, שהינו צרכן על פי חוק הגנת הצרכן, הרוכש מעימנו מוצרים באמצעות האתר רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר. מובהר, שזכות ביטול זו שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו על ידנו, אינה חלה על: 1) רכישות שהתבצעו לאחר ביקור בחנותנו או לגבי עסקות שנסגרו מחוץ לאתר, 2) מוצרים שהורכבו לבקשת הלקוח, 3) מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח או מוצרים שבוצעה בהם חריטה, או מוצרים ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח, 4) מוצרים שפורקו.
 1. הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול.
 1. אם הלקוח מבטל את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה, כמו אף, עליך להחזיר במסגרת אותו משלוח גם כל מתנה שקיבלת מעימנו בהקשר לעסקה המבוטלת.
 1. במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר, ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים מיום שהמוצר הגיע לידנו. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה או עד 100 ₪, לפי הנמוך שבינהם.
 1. אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העיסקה.
 1. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.
 1. מוצרים שנמסרו לך כמתנה על ידינו או שלא שילמת בעבורם לנו, לא ינתן החזר כספי כלשהו בעבור ביטול אספקתם.
 1. יובהר, כי לא ינתן החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי המשלוח ששולמו על ידך, בכל סוג של ביטול העסקה.